KONTAKTUJTE NÁS

BANKOVÝ ÚČET:

IBAN : SK49 0900 0000 0051 5014 1565

BIC: GIBASKBX

VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO OBJEDNÁVKYOSOBNÝ ODBER

Vladimíra Clementisa 13 / 1. poschodie

91701 Trnava

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.43062/T

SATIMO s.r.o

Teodora Tekela 6742/23

91701 Trnava

IČO : 51916746